Prodali jste loni nebo koupili nemovitost?

Do 31.1. 2023 je potřeba se přihlásit/ odhlásit na příslušném finančním úřadu k dani z nemovitých věcí. Pokud jste v r. 2022 koupili nemovitost, je potřeba se do konce ledna přihlásit jako plátce. Pokud jste v r. 2022 prodali nemovitost, je potřeba poslat „oznámení o ukončení placení“ – to vše na příslušný správní orgán, tedy územní pracoviště finančního úřadu. Povinnosti definuje Zákon o dani: § 13a zákona č. 338/1992 Sb. 

 

Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí je složena z daně z pozemků a z daně ze staveb a jednotek.

Poplatníkem je vlastník, který nabyl nemovitost nebo podíl na ní, stavebník, jde-li o pozemek zatížený právem stavby, nájemce nebo pachtýř, uživatel (není-li vlastník znám).

Přihlášení k dani - povinnost podat přiznání vzniká, dojde-li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností (prodej, nákup apod.) rozhodných pro stanovení daně nebo ke změně v osobě poplatníka.

Odhlášení z daně - prodávající, který byl přihlášený jako poplatník, podá na příslušný úřad „Oznámení o ukončení placení daně z nemovitých věcí“.

Kdy se přihlásit jako poplatník - poplatník podává do 31. ledna roku, který následuje po roce, v němž došlo ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně nebo ke změně v osobě poplatníka.

Kde podat elektronicky - mojedane.cz.

Kdy se platí - nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit najednou i při vyšší částce. 

Zdroje:
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/dotazy-a-odpovedi/nejcastejsi-dotazy-na-dani-z-nemovitych