Vývoj na realitním trhu v Česku

Často se nás ptáte, jak to vidíme dál na trhu s nemovitostmi. Je vhodné mít trochu přehled, pokud zvažujete prodávat nemovitost nebo hledáte investiční příležitosti. Krátké shrnutí pro vás máme níže.

 

Sotva se celosvětová ekonomika začala vzpamatovávat z předešlých let, přišly nepříjemné zprávy z Ukrajiny a jejich důsledky na celosvětový vývoj, proto ekonomové rychlé oživení ekonomiky jak ve světě tak u nás v této době nečekají. Realitní boom trval v České republice již delší dobu a loni rostly ceny na realitním trhu historicky opravdu nejbláznivěji. Objem hypoték byl i přes nárůst úroků pořád velmi vysoký. Navíc k tomu všemu se rezidenční trh v České republice dlouhodobě nehýbe - výstavba nových bytů nebo domů je u nás spíše v útlumu.

Realitní trh chladne

Nyní v souvislosti s politickou situací a nárůstem inflace se dá předvídat pokles kupní síly zájemců o bydlení. K tomu navíc očekáváme další nárůst hypotéčních sazeb a zpřísňování podmínek financování, což zřejmě významně ovlivní jak hypotéční trh, tak ten realitní – tedy může dojít k výraznějšímu snížení objemu hypoték a s tím související další snížení poptávky po nemovitostech. I přes tento pokles ale zřejmě zůstane poptávka v převisu nad nabídkou, protože se zkrátka nestaví tolik, aby byl trh saturován. I kdyby docházelo k nárůstu výstavby, je to proces, jehož výsledky bychom pocítili až v dalších letech nikoliv v této době.

 

Ceny nemovitostí dolů zatím nepůjdou

Pokud čekáte na snižování cen na realitním trhu, tak my nejsme moc optimističtí. Vzrostly ceny stavebního materiálu i energií stejně jako mzdové náklady a tyto aspekty spolu s nedostatkem pracovních sil (plus problémy v personální oblasti s ukrajinskými pracovníky ve stavebnictví) výstavbu spíš pozastaví, ale rozhodně nezlevní. Naopak buď udrží stávající ceny nebo dojde k jejich mírnému zvýšení.

Nájemní bydlení pokvete

Dá se předpokládat, že díky této situaci dosáhne méně lidí na vlastní bydlení, což zvýší poptávku po nájmech. A když k tomu navíc připočítáme poptávku nájemního bydlení ze strany ukrajinských uprchlíků, mohou ceny za pronájem vzrůst ještě více.

Nízká nabídka bytů ve velkých městech povede pravděpodobně ke zvýšené poptávce po nemovitostech v jejich širším okolí. To by mohlo v dlouhodobějším horizontu motivovat developery k přípravě projektů ve vzdálenějších lokalitách stejně jako zvýšit ceny stávajících nemovitostí na venkově.